Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 41)

Högervänt porträtt med mantel och harnesk synligt vid halsen

Myntdata:

Stockholm     1680-1697     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Myntmästare:  1680-1683     Daniel Faxell     (mm DF)

             1684-1697     Anders Strömner     (mm AS)

Gravör:  Arvid Karlsteen

Mm DF

       Typ 41:1.     1680          sm 136, bon 353-354          varianter           R

       Typ 41:2.     1681          sm 137, bon 355           varianter           R

       Typ 41:3.     1682          sm 138, bon 356-361           varianter          

       Typ 41:4.     1683          sm 139, bon 362-365           varianter          

Mm AS  

       Typ 41:5.     1684          sm 140, bon 366                     RR

       Typ 41:6.     1685          sm 141, bon 367-369           varianter

       Typ 41:7.     1686          sm 142, bon 370-375           varianter

       Typ 41:8.     1687          sm 143, bon 376-379           varianter

       Typ 41:9.     1688          sm 144, bon 380-383           varianter

       Typ 41:10.     1689          sm 145, bon 384-388           varianter

       Typ 41:11.     1690          sm 146, bon 389-390          varianter

       Typ 41:12.     1691          sm 147, bon 391-394           varianter

       Typ 41:13.     1692          sm 148, bon 395-397           varianter

       Typ 41:14.     1693          sm 149, bon 398-401           varianter

       Typ 41:15.     1694          sm 150, bon 402-407           varianter

       Typ 41:16.     1695          sm 151, bon 408-409           varianter

       Typ 41:17.     1696          sm 152, bon 410-411           varianter

       Typ 41:18.     1697          sm 153, bon 412                    S

Varianterna under denna period hittar man på omskriftens punkter, harneskets nitar och ränder samt på valörens interpunktion. Eftersom skillnaderna mellan åren är mycket små för denna typ så visas endast bild på första och sista året nedan.

Typ 41:1 med mm DF. (Foto Ahlström 66)

Typ 41:18 med mm AS. Karl XI dog den 5/4 1697 och det blev alltså bara 3 månaders myntning med hans porträtt. Årtalet är därför sällsynt och det finns inga kända varianter. (Foto MISAB 13)