Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 28

Högervänt porträtt med mantel och harnesk synligt vid halsen

Myntdata:

Stockholm     1680-1697     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Myntmästare:  1680-1683     Daniel Faxell     (mm DF)

             1684-1697     Anders Strömner     (mm AS)

Gravör:  Arvid Karlsteen

ÅrMmBonniers
varianter
Nya sm-nrGamla sm-nrGöhle nrFörekomst
Typ 28:11680DFvarianter141136864-868R
Typ 28:21681DFvarianter 142137869-872R
Typ 28:31682DFvarianter143138873-883ganska
vanlig
Typ 28:41683DFvarianter144139884-891fler än 15 ex
Typ 28:51684AS145140892-895RR
Typ 28:61685ASvarianter146141896-901ganska
vanlig
Typ 28:71686ASvarianter147142902-907fler än 15 ex
Typ 28:81687ASvarianter148143908-916ganska
vanlig
Typ 28:91688ASvarianter149144917-928ganska
vanlig
Typ 28:101689ASvarianter 150145929-935ganska
vanlig
Typ 28:111690ASvarianter 151146939-943ganska
vanlig
Typ 28:121691ASvarianter152147944-961ganska
vanlig
Typ 28:131692ASvarianter153148962-987vanlig
Typ 28:141693ASvarianter154149988-1009vanlig
Typ 28:151694ASvarianter1551501010-1055mycket
vanlig
Typ 28:161695ASvarianter1561511056-1076ganska
vanlig
Typ 28:171696ASvarianter1571521077-1082ganska
vanlig
Typ 28:181697AS1581531083S

Varianterna under denna period hittar man på omskriftens punkter, harneskets nitar och ränder samt på valörens interpunktion. Eftersom skillnaderna mellan åren är mycket små för denna typ så visas endast bild på första och sista året nedan.

Typ 28:1 med mm DF. (Foto Ahlström 66)

Typ 28:18 med mm AS. Karl XI dog den 5/4 1697 och det blev alltså bara 3 månaders myntning med hans porträtt. Årtalet är därför sällsynt och det finns inga kända varianter. (Foto MISAB 13)