Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1684 – sm 145

ex 1.

kvalitet 1+/01

J.Pedersens Mynthandel –> Helsingborgs Mynthandel (-2023) –> Fenris samling

Förmodligen samma mynt som Österlund sålde utan bild på sin auktion i oktober 1974 (se längst ner) eftersom det är den enda tidigare kända försäljningen av ett ex i denna höga kvalitet. (privat foto)

ex 2.

kvalitet 1+

MISAB 3 (2010) –> Tony K:s samling

(Foto MISAB 3)

ex 3.

kvalitet 1+

Holmbergs lagerlista 51 (1915) –> samling Bonde på Ericsberg (1915-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Nils J.Lindbergs samling (2008-2015) –> MISAB 15 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2017) –> MISAB 24 (2017) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 4.

Ove Karlssons samling –> MISAB webb 34 (2021) –> Svensk Mynthandel på Tradera 2021 –> T.Scotts samling

(Svensk Mynthandels foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+

Jarl Garléns samling –> SNY 300 (1992) –> Sten Törngrens samling (1992-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 893)

(Foto SNY 300)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Reidar Anderssons samling –> MISAB 2 (2010) –> B.Åslunds samling

(Foto MISAB 2)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “gniden”

MISAB webb 20 (2019) –> Berndt Göhles samling (nr 894)

(MISABs foto)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “lätt korroderad, litet kantex”

Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> spade 54

(MISABs foto)

ex 9.

Bertil Wennströms samling –> Sten Törngrens samling (1994-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 892)

(Foto från Göhles bok)

ex 10.

Gunnar Sventofts samling –> Sten Törngrens samling (2001-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 895)

(Foto från Göhles bok)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Lundberg –> Göteborgs Bokauktionskammare (april 1878)

ex. A. Freybourg –> Hess auktion i juni 1910 (ingick i lot 615)

ex. Martin Andersson –> Boberg 17 (130) kvalitet 1?

ex. Österlunds auktion oktober 1974 kvalitet 1+/01

ex. Hirsch 3 (1975) kvalitet 1, “repor på frånsidan”

ex. Ahlström 10 (1975) –> Gunnar Sventoft kvalitet 1/1+

ex. Nordlinds lagerlista 3-4 (1975-1976) kvalitet 1/1+

ex. Ahlströms lagerlista 54 (1976) kvalitet 1+

ex. Sten Johansson –> Ahlström 31 (1985) kvalitet 1+

ex. Törngren –> Schmitz 1:976 (1984-1989) –> Hyllengren kvalitet 1

ex. Baronens mh –> Schmitz 1:976 (1976-1989) –> Hyllengren kvalitet 1

ex. Schmitz –> KNF auktion Schmitz 3:510 (1990) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 49 (1994) kvalitet 1/1+

ex. Hirsch lagerlista 23 –> Per Hellström (1960-1989) –> sonen Göran (1989-2001) –>Ahlström 63 (2001) kvalitet 1+

ex. MISAB 5 (2011) ingick i lot