Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 22)

Mantel uppbunden vid axeln med ett litet spänne

Myntdata:

Stockholm     1667-1668     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare:  Abraham Kock

Gravör:  Arvid Karlsteen

Typ 22:1.     1667     hel omskrift      sm 116a, bon–       RRRR

Typ 22:2.     1667     delad omskrift     sm 116b, bon 215-224     varianter

Typ 22:3.     1668     delad omskrift     sm 117a, bon 225       RR

Typ 22:1 med hel omskrift. (Foto MISAB webb 39)   

Typ 22:2 med delad omskrift. (Foto MISAB 13)

Typ 22-3. Bon 225. Delad omskrift 1668. (Foto Ahlström 41)