Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1671 – Typ 23½ – porträtt 1 – krontyp H1

ex 1.

“extremly fine”

Michal Niemczyk 22 (2019) –>?

(Foto Niemczyk 22)

ex 2.

kvalitet 1+

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 3.

kvalitet 1+

Reidar Anderssons samling –> MISAB 2 (2010) –> Berndt Göhles samling –>?

Göhle köpte tydligen en dubblett här eftersom myntet inte kan återfinnas i hans bok. (Foto MISAB 2)

ex 4.

Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak Auction 9 (2019) –> Bengt Å:s samling

(privat foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+

Bruun Rasmussen 2237 (2022) –>?

(Foto Bruun Rasmussen 2237)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Ahlström 38:404 (1988) –> Sten Törngrens samling (1988-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 681)

(Göhles foto)

ex 7.

kvalitet 1

Philea 366 (2020) –> Bengt Å:s samling

(privat foto)

ex 8.

ingick i lot

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 9.

Sten Törngrens samling (-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 680)

(Foto från Göhles bok)

ex 10.

inköp från Balticum (2008) –> Berndt Göhles samling (nr 689)

(Foto från Göhles bok)