Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1669 – Typ 22½ – Porträtt 4 – mm FIRST

ex 1.

“very fine/extremly fine”

Schulman 350 (2016) –>?

(Schulmans foto)

ex 2.

kvalitet 1+, “rispa”

MISAB 4 (2011) –> Bengt Å:s samling

(Foto MISAB 4)

ex 3.

kvalitet 1+, “putsad, korroderad”

MISAB webb 20 (2019) –>?

(Foto MISAB webb 20)

ex 4.

kvalitet 1+

VIA GmbH auction 2 (2022) –>?

(säljarens foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+

MISAB 3 (2010) –>?

(Foto MISAB 3)

ex 6.

auktion i Tyskland (1986) –> Sten Törngrens samling (1986-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 576)

(Foto från Göhles bok)

ex 7.

Wallin & Bakos (1989) –> Sten Törngrens samling (1989-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 577)

(Göhles foto)

ex 8.

kvalitet 1, “plantsfel”

Ahlström 67:216 (2003) –> Sten Törngrens samling (2003-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 578)

(Göhles foto)

ex 9.

Tradera 2017 –>?

(säljarens foto)