Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 23

Myntdata:

Stockholm     1669-1673     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

okänd upplaga    

Myntmästare:  vakant före 5/3 1669     (inget mm)

             Christopher Conradi    5/3 1669 – våren 1672    (mm FIRST)

             Daniel Faxell   1672-1673     (mm DF)

Gravörer: Johan Georg Breuer   1669    (lämnade landet hösten 1669)

             Arvid Karlsteen      fanns på Myntverket hösten 1669 till våren 1670

             Hindrich Zedritz     anställdes som lärling i oktober 1670, och ansågs fullärd 1672

             Anton Meybusch      1670 samt någon månad in på 1671, återkom hösten 1672

TypÅrMmVariantKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
23:1a1669FIRSTII M
SVECIAE
C124a120a
och b
532-543
571-575
ganska
vanlig
23:1bdododo men
SUECIAE
do530-531RRRR
23:2a1669FIRST2 M
SVECIAE
G124a120a
och b
547-570
576-582
ganska
vanlig
23:2bdododo men
SUECIAE
do544-546RRR
23:3a1669utan2 M
SVECIAE
låga G124b120c
och d
587-589RR
23:3bdododo men
SUECIAE
do583-586RR
23:4a1670FIRST2 M
SVECIAE
C125a121a604-614fler än
15 ex
23:4bdododo men
SUECIAE
do601-603RRR
23:51670FIRST2 MGdodo615RRRR
23:61670FIRST2 MH125b121b616-679vanlig
23:71671FIRSTSVECIAEH126a122a680-745mycket
vanlig
23:81671FIRSTSVEHdodo696-697RRR
23:91671FIRSTbakvänd
2
H126b122b694R
23:101672FIRSTH128a124a746-749RR
23:111672DFH128b124b750-751RRRR
23:121672DF i
monog.
H128c124c752-760ganska
vanlig
23:131673doH129761RRRR

Typ 23:1b – 1669 – mm FIRST – valören II M – krontyp C – SUECIAE – ej i sm-boken

Typ 23:2b – 1669 – mm FIRST – valören 2 M – krontyp G – SUECIAE – ej i sm-boken

Typ 23:3b – 1669 – utan mm – krontyp låga G – SUECIAE – ej i sm-boken

Typ 23:4b – 1669 – mm FIRST – krontyp C – SUECIAE – ej i sm-boken

Typ 23:5 – 1670 – mm First – krontyp G – SVECIAE – sm 125a

Typ 23:8 – 1671 – mm FIRST – krontyp H1 – SVE – sm 126a

Typ 23:9 – 1671 – mm FIRST – krontyp H1 – SVECIAE – bakvänd 2 – sm 126b

Typ 23:10 – 1672 – mm FIRST – krontyp H2 – sm 128a

Typ 23:11 – 1672 – mm DF – krontyp H2 – sm 128b

Typ 23:12 – 1673 – mm DF i monogram – krontyp H3 – sm 129

(De flesta bilderna kommer från Göhles bok, någon enstaka från Ahlströms kataloger)