Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1673 (Typ 29:10)

Meybusch porträtt och årtalet 1673

ex 1.

kvalitet 1?/1, “snedpräglad”

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> Berndt G:s samling

Enda kända exemplaret av 2 mark 1673 med mantel. Alla andra ex har ett porträtt med bar hals. (Foto Bonde 5)