Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1669 – Typ 23 – valören II M – mm FIRST – SUECIAE

ej i sm-boken

ex 1.

kvalitet 1+

Ahlström 7 (1974) –> Bertil Wennströms samling –> Sten Törngrens samling (1994-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 530)

(Foto från Göhles bok)

ex 2.

Karlskrona Mynthandel (2003) –> Berndt Göhles samling (nr 531)

(Foto från Göhles bok)