Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 34)

Mantel och bart bröst, stor axelknut

Myntdata:

Stockholm     1674     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare:  Daniel Faxell     (mm DF i monogram)

Gravör:  Hindrich Zedritz

Typ 34:1.     1674     krontyp F     sm 127a, bon 326-327     varianter

Typ 34:2.     1674     krontyp G3     sm 127a, bon 329      RRR

(Foto Sven-Olof Källerholm)

Typ 34:1. 1674 började man åter gravera porträtt som var så lika 1667 års porträtt att man får svårt med gränsdragningen mellan typerna. Här är dock avskärningen högre ansatt vilket gör att huvudet är större. Bilden visar för övrigt bon 326. Att det verkligen är Bonniers exemplar ser man på åtsidans plantsfel som är tydligt utsatt även i Bonniers bok. (Foto Sven-Olof Källerholm)

Typ 34:2. Bon 329 med en åtsida som är snarlik föregående, förutom omskriften som har SVECIAE och dessutom stjärnor som interpunktion. Frånsidan har krontyp G3. (Foto MISAB 10)