Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 25A

Mantel och bart bröst, stor axelknut

Myntdata:

Stockholm     1674     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare:  Daniel Faxell     (mm DF i monogram)

Gravör:  Hindrich Zedritz

TypÅrMmKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
25A:11674DFG132a127a797-799fler än 15 ex
25A:21674DFHdodo800RRR
(Foto Sven-Olof Källerholm)

Typ 25A:1. 1674 började man åter gravera porträtt som var så lika 1667 års porträtt att man får svårt med gränsdragningen mellan typerna. Här är dock avskärningen högre ansatt vilket gör att huvudet är större. Bilden visar för övrigt bon 326. Att det verkligen är Bonniers exemplar ser man på åtsidans plantsfel som är tydligt utsatt även i Bonniers bok. (Foto Sven-Olof Källerholm)

Bonniers varianter

Typ 25A:2. Bon 329 med en åtsida som är snarlik föregående, förutom omskriften som har SVECIAE och dessutom stjärnor som interpunktion. Frånsidan har krontyp G3. (Foto MISAB 10)