Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 21

Bar hals

Myntdata:

Stockholm     1668 och 1673-1674     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Abraham Kock     1668     (mm “pil”)

             Daniel Faxell     1673-1674     (mm DF)

Gravörer:  Arvid Karlsteen     1668 och förmodligen något även 1673-1674

             Hindrich Zedritz     1673-1674

ÅrMmValörKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
Typ 21:11668pil2 MG122118503-
524
vanlig
Typ 21:21668pil2 Mlåga G502RRR
Typ 21:31673DF2 MH130125762-
781
vanlig
Typ 21:41674DF2 MH131126782-
796
ganska
vanlig

Typ 21:1. Krontypen är mycket speciell med sin låga profil. Dessa kronor återfinns i Bonniers samling enbart på bon 239 och på bon 866-867 (varianterna utan årtal 1669). Intressant nog användes de även på 2 Mark 1701, men då med en nygjord puns. Det var dock Arvid Karlsteen som var gravör i båda fallen. (Foto Ahlström 7)

Bonniers varianter

Typ 21:2. Krontyp F. (Foto MISAB 12)

Typ 21:3. 1673. Stilmässigt ett något ändrat porträtt, men nu är det Hindrich Zedritz som är gravör. (Foto Ahlström 54)

Bonniers varianter

Typ 21:4 med årtalet 1674. (Foto MISAB 8)

Bonniers varianter