Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 24)

Bar hals

Myntdata:

Stockholm     1668 och 1673-1674     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Abraham Kock     1668     (mm “pil”)

             Daniel Faxell     1673-1674     (mm DF)

Gravörer:  Arvid Karlsteen     1668 och förmodligen något även 1673-1674

             Hindrich Zedritz     1673-1674

mm “pil”

     Typ 24:1.     1668     låga B-kronor     sm 118, bon 239      RRR

     Typ 24:2.     1668     krontyp F     sm 118, bon 233-238     varianter

mm DF

     Typ 24:3.     1673     krontyp G     sm 125, bon 310-318     varianter

     Typ 24:4.     1674     krontyp G     sm 126, bon 319-325     varianter

Typ 24:1. Krontypen är mycket speciell med sin låga profil och användandet av SM-bokens beteckning (typ B) är missvisande. Om man ska gå efter SM-boken så finns dock inget bättre alternativ. Dessa kronor återfinns i Bonniers samling enbart på bon 239 och på bon 866-867 (varianterna utan årtal 1669). Intressant nog användes de även på 2 Mark 1701, men då med en nygjord puns. Det var dock Arvid Karlsteen som var gravör i båda fallen. (Foto Ahlström 7)

Typ 24:2. Krontyp F. (Foto MISAB 12)

Typ 24:3. 1673. Stilmässigt ett något ändrat porträtt, men nu är det Hindrich Zedritz som är gravör. (Foto Ahlström 54)

Typ 24:4 med årtalet 1674. (Foto MISAB 8)