Raritetssidan – Gustav III – silvermynt

1 Riksdaler

ÅrVariantSm-nr
Typ 11771ganska vanlig37
Typ 11772ganska vanlig38
Typ 11773ganska vanlig39
Typ 11774vanlig40
Typ 11775bakåtkammat hårSällsynt41a
Typ 11775uppåtkammat hårSällsynt41b
Typ 21775dubbelvalörvanlig42
Typ 21776mycket vanlig43
Typ 21777vanlig44
Typ 31779ganska vanlig45
Typ 31780uppåtkammat hårvanlig46
Typ 31780bakåtkammat hårganska vanligdo
Typ 31781uppåtkammat hårvanlig47a
Typ 31781bakåtkammat hårsällsyntdo
Typ 317811772 års bildganska vanlig47b
Typ 31782vanlig48
Typ 31783vanlig49
Typ 31787vanlig50
Typ 31788bakåtkammat hår13 kända ex51a
Typ 31788uppåtkammat hårfler än 15 ex51b
Typ 31788do men avvikandevanlig
Typ 31790bakåtkammat hår9 kända ex52a
Typ 31790Ljungbergers porträtt12 kända ex52b
Typ 31790ganska vanlig
Typ 31791vanlig53
Typ 31792vanlig54

2/3 Riksdaler

ÅrFörekomstSm-nr
Typ 11776mycket vanlig55
Typ 11777vanlig56
Typ 21778ganska vanlig57
Typ 21779mycket vanlig58
Typ 21780ganska vanlig59

1/3 Riksdaler

ÅrFörekomstSm-nr
Typ 11776fler än 15 ex60
Typ 11777mycket vanlig61
Typ 21778vanlig62
Typ 2177963
Typ 21780ganska vanlig64
Typ 21781fler än 15 ex65
Typ 2178266
Typ 21783vanlig67
Typ 21784vanlig68
Typ 21785ganska vanlig69
Typ 21786fler än 15 ex70
Typ 21787vanlig71
Typ 21788fler än 15 ex72
Typ 21789vanlig73

16 Öre sm – 1/6 Riksdaler

ÅrVariantFörekomstSm-nr
Typ 117739 serafer74a
Typ 117737 serafervanlig74b
Typ 11774ganska vanlig75
Typ 2177676
Typ 21777vanlig77
Typ 31778vanlig78
Typ 31779ganska vanlig79
Typ 3178180
Typ 31783fler än 15 ex81a
Typ 31783RXE8 kända ex81b
Typ 3178482
Typ 31785fler än 15 ex83
Typ 31786ganska vanlig84
Typ 3178714 kända ex85
Typ 31788vanlig86
Typ 31789ganska vanlig87
Typ 31790ganska vanlig88

8 Öre sm – 1/12 Riksdaler

ÅrFörekomstSm-nr
Typ 11777vanlig89
Typ 21778vanlig90
Typ 21779vanlig91

4 Öre sm – 1/24 Riksdaler

ÅrFörekomstSm-nr
Typ 11777vanlig92
Typ 21778ganska vanlig93
Typ 21779vanlig94
Typ 2178095
Typ 21783vanlig96