Raritetssidan – Gustav III – Övriga valörer

3 Daler sm

1775     Fehrmans porträtt                 16 kända ex     sm 41

1 Riksdaler

1788     Bakåtkammat hår                 11 kända ex     sm 51

1790     Ljungbergers porträtt                 10 kända ex     sm 52

1790     Bakåtkammat hår                 9 kända ex     sm 52

1/6 Riksdaler

1783     (RXE)                  8 kända ex     sm 81b

1787                            14 kända ex    sm 85

Prins Karl Gustavs födelse  (Kastmynt)

1782                             14 kända ex     sm 100 

Efterpräglingar av 5 Kopek

1764                              7 kända ex     sm 106

1778                              9 kända ex     sm 107