Typsida – Gustav III – 1 Riksdaler/3 Daler sm

(1 Riksdaler typ 2)

Myntfakta:

Stockholm     1775-1777     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver               Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Myntgravör: Gustav Ljungberger    

     Typ 2:1.     1775     (ingår i 346079 ex)      sm 42

     Typ 2:2.     1776     (1460756 ex)     även 1776/5      sm 43

     Typ 2:3.     1777     (228520 ex)      sm 44

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes. 1775 ingår dock även den första typen som bara har valören 3 Daler sm och därför går det inte att räkna samman någon total upplaga per typ. I myntboken har man tagit upp 3 korsvarianter 1776, men dessa kan nog mer ses som variationer efter hela skalan från stort kors till microkors.

(Foto MISAB 10)