Typsida – Gustav III – 1 Riksdaler/3 Daler sm

1 Riksdaler typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1775-1777     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver              

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Myntgravör: Gustav Ljungberger    

ÅrUpplagaSm-nrFörekomst
Typ 2:11775okänd*42mycket vanlig
Typ 2:217761,4 milj. ex43mycket vanlig
Typ 2:31777228520 ex44mycket vanlig
*Upplagan för 1775 är 346079 ex, men då ingår även 1 Riksdaler typ 1.
(Foto MISAB 10)