Typsida – Gustav III – 16 Öre sm

(1/6 Riksdaler typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1773-1774     6,19 g     ca 25 mm     69,1% silver               diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: 352501 ex

Myntmästare: Albrekt Lindberg (mm AL)     1773

               Olof Lidijn (mm OL)     1773-1774

Myntgravörer: Carl Gustav Fehrman     1773-1774

               Gustav Ljungberger     1774

mm AL

     Typ 1:1.     1773     9 serafer     (ingår i 200659 ex)      sm 74a

     Typ 1:2.     1773     7 serafer     (ingår i 200659 ex)      sm 74b

mm OL

     Typ 1:3.     1774     7 serafer     (151842 ex)      sm 75      även 1774/3

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

Typ 1:1 med 9 serafer. (Foto MISAB 12)
Typ 1:2 med 7 serafer. (Foto MISAB 24)