Typsida – Gustav III – 2/3 Riksdaler/2 Daler sm

(2/3 Riksdaler typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1776-1777     19,5 g     ca 35 mm     87,8% silver               Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 240099 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Myntgravör: Gustav Ljungberger

     Typ 1:1.     1776     (151953 ex)      sm 55

     Typ 1:2.     1777     (88146 ex)      sm 56

De årliga upplagorna redovisas inom parentes.

Typ 1:1. (Foto MISAB 17)

Det finns ett ex från 1777 där myntet använts till överprägling med stampar från 2 Öre SM 1777. Förmodligen en senare prägling där en besökare på Avestas Myntverk har fått ta upp en slant ur fickan för att användas som plants vid demonstration av präglingsmaskinen.