Typsida – Gustav III – 1/3 Riksdaler/1 Daler sm

(1/3 Riksdaler typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1776-1777     9,75 g     ca 30 mm     87,8% silver               vinkelräfflad rand

Upplaga totalt: 762804 ex

Myntmästare: Olof Lidijn     (mm OL)

Myntgravör:  Gustav Ljungberger

Typ 1:1.     1776     (97473 ex)      sm 60

Typ 1:2.     1777     (665331 ex)       sm 61    

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 15)