Typsida – Gustav III – 1 Riksdaler – Typ 3

Myntfakta:

Stockholm     1779-83, 1787-88 och 1790-92     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver    

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: ca 3,7 miljoner ex.

Myntmästare: Olof Lidijn

Myntgravörer: Gustav Ljungberger  1779-1787

              Carl Gustav Fehrman  1788-1792

ÅrGravörVariantUpplagaSm-nrFörekomst
Typ 3:11779Ljungberger33546 ex45ganska vanlig
Typ 3:2a1780douppåtkammat hår171321 ex46vanlig
Typ 3:2b1780osäkert*bakåtkammat håringår i dodoganska vanlig
Typ 3:3a1781Ljungbergeruppåtkammat hår524058 ex47avanlig
Typ 3:3b1781osäkert*bakåtkammat håringår i dodosällsynt
Typ 3:3c1781Fehrman1772 års bildingår i do47bganska vanlig
Typ 3:41782Ljungberger653651 ex48vanlig
Typ 3:51783do99637 ex49vanlig
Typ 3:61787do62037 ex50vanlig
Typ 3:7a1788Fehrmanbakåtkammat hår151108 ex51aR
Typ 3:7b1788Ljungbergeruppåtkammat håringår i do51bfler än 15 ex
Typ 3:7c1788osäkert**avvikande porträttingår i dovanlig
Typ 3:8a1790Fehrmanbakåtkammat hår524058 ex52aRR
Typ 3:8b1790Ljungbergeruppåtkammat håringår i do52bR
Typ 3:8c1790osäkert**avvikande porträttingår i doganska vanlig
Typ 3:91791osäkert**avvikande porträtt921235 ex53vanlig
Typ 3:101791osäkert**avvikande porträtt431063 ex54vanlig
*Osäkert om det var Fehrman eller Grandel som graverade porträttet med bakåtkammat hår 1780-1781.

**Än mer osäkert vem som graverade det avvikande porträttet 1788-1792. Med “avvikande” menas alltså “uppåtkammat hår men inte Ljungbergers gravering”.

Typ 3:1. Ljungbergers porträtt 1779. Ett av de svårare årtalen. (Foto MISAB 12)

Typ 3:2b. Det så kallade “lärlingsporträttet” från 1780, vilket man känner igen på det bakåtstrukna håret uppe på hjässan. Det kan dock vara så enkelt som att det var Fehrman som graverade några stampar 1780-1781. Mer om detta finns att läsa här. Det ska också sägas att det finns flera olika mönster på kronringen just 1780 och att detta förmodligen även det har att göra med att flera gravörer varit med i leken. (Foto MISAB 12)

Typ 3:3c. 1781 med 1772 års bild. (Foto MISAB 12)

Typ 3:4. Ett Ljungbergerporträtt från 1782. Just det året förekommer även en variant med en ros efter randskriftens NE.

Typ 3:7a. Gustav Ljungberger dog i början av november 1787 och CG Fehrman fick jobbet som gravör på myntverket någon gång 1788. Bilden visar ett av hans graveringar 1788. Det har tidigare talats om att även detta var ett “lärlingsporträtt” men rent logiskt bör det vara Fehrman själv. Bakåtkammat hår var jy hans stil. (Foto Aurum 7)

Typ 3:7c. Många av riksdalrarna 1788 präglades med Ljungbergers kvarlämnade stamp från 1787. Denna bild visar dock en åtsida som avviker något; inte mycket, men tillräckligt för att man ska vara tveksam till att det är Ljungberger som graverat den. Eftersom den sedan följs upp av liknande porträtt 1790-92 så kan man lugnt slå fast att det inte är Ljungberger som graverat. Och eftersom Fehrman och Ljungberger inte var vänner så är det svårt att tänka sig att Fehrman skulle frångå sin egen stil och börja imitera Ljungberger. Troligare är då att det var en tredje gravör inblandad.