Typsida – Gustav III – 1/12 Riksdaler/8 Öre sm

1/12 Riksdaler typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1777     4,21 g     ca 23 mm     50,7% silver     slät rand

Upplaga: 896388 ex

Myntmästare: Olof Lidijn     (mm OL)

Myntgravör:  Gustav Ljungberger

Sm 89

Vanligt förekommande

Gamla SM-boken tar upp två varianter som beror på om kronan vilar på G eller inte. Dessutom finns minst ett ex där valören använts som plants vid överprägling av 1 Öre KM 1772. (Foto MISAB 2)