Typsida – Gustav III – 3 Daler sm

(1 Riksdaler typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1771-1775     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver               randskrift MANIBUS NE LEADAR AVARIS

Upplaga totalt: okänd

Myntmästare:  Albrekt Lindberg (mm AL) 1771-1773

               Olof Lidijn (mm OL) 1774-1775

Myntgravörer:  Carl Gustav Fehrman  1771-1774

               Gustav Ljungberger  1775

mm AL     Fehrmans porträtt

     Typ 1:1.     1771     (26822 ex)      sm 37

     Typ 1:2.     1772     (51062 ex)      sm 38

     Typ 1:3.     1773     (37527 ex)      sm 39

mm OL     Fehrmans porträtt

     Typ 1:4.     1774     (70896 ex)      sm 40

     Typ 1:5.     1775     (346079 ex)      sm 41      R

mm OL     Ljungbergers porträtt

     Typ 1:6.     1775     (ingår i 346079 ex)      sm 41      S

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes. Den totala upplagan är dock okänd eftersom både typ 1 och 2 präglades 1775, och ingen åtskillnad gjordes mellan dem.

Typ 1:1. 3 Daler sm 1771 med Fehrmans porträtt. (Foto MISAB 13)
Typ 1:5. Fehrman porträtt 1775. (Foto MISAB 16)
Typ 1:6. Ljungbergers porträtt 1775. (Foto MISAB 27)