Typsida – Gustav III – 2/3 Riksdaler (Typ 2)

Myntfakta:

Stockholm     1778-1780     19,5g     ca 35 mm     87,8% silver               Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 205917 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Myntgravör: Gustav Ljungberger

     Typ 2:1.     1778     (43461 ex)      sm 57

     Typ 2:2.     1779     (151731 ex)      sm 58

     Typ 2:3.     1780     (10725 ex)       sm 59          även 1780/79

De årliga upplagorna redovisas inom parentes.    

(Foto MISAB 10)