Typsida – Gustav III – 1/6 Riksdaler/16 Öre sm

(1/6 Riksdaler typ 2)

Myntfakta:

Stockholm     1776-1777     6,19 g     ca 25 mm     69,1% silver               Diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: 902250 ex

Myntmästare: Olof Lidijn     (mm OL)

Myntgravör:  Gustav Ljungberger

     Typ 2:1.     1776     (68430 ex)      sm 76

     Typ 2:2.     1777     (833820 ex)      sm 77

De årliga upplagorna redovisas inom parentes.

(Foto MISAB 13)