Typsida – Gustav III – 1/6 Riksdaler (Typ 3)

Myntfakta:

Stockholm   1778-1779, 1781 och 1783-1790   6,19 g   ca 25 mm   69,1% silver     Diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: ca 5,4 miljoner ex

Myntmästare: Olof Lidijn     (mm OL)

Myntgravörer: Gustav Ljungberger     1778-1787

               Carl Gustav Fehrman     1788-1790

     Typ 3:1.     1778     (977772 ex)    sm 78

     Typ 3:2.     1779     (1026846 ex)    sm 79

     Typ 3:3.     1781     (179622 ex)     sm 80     även 1781/79

     Typ 3:4a.     1783     (413706 ex)    sm 81a

     Typ 3:4b.     1783 med RXE i omskriften     (ingår i 413706 ex)    sm 81b           RR

     Typ 3:5.     1784     (387576 ex)    sm 82

     Typ 3:6.     1785     (252486 ex)    sm 83

     Typ 3:7.     1786     (790500 ex)    sm 84

     Typ 3:8.     1787     (25662 ex)    sm 85      R

     Typ 3:9.     1788     (741918 ex)    sm 86

     Typ 3:10.     1789     (208872 ex)    sm 87

     Typ 3:11.     1790     (398784 ex)    sm 88

De årliga upplagorna redovisas inom parentes.

(Foto MISAB 15