Typsida – Gustav III – 1/3 Riksdaler (Typ 2)

Myntfakta:

Stockholm     1778-1789     9,75 g     ca 29,5 mm     87,8% silver               Vinkelräfflad rand

Upplaga totalt: ca 3,9 miljoner ex

Myntmästare: Olof Lidijn     (mm OL)

Myntgravörer:  Gustav Ljungberger     1778-1787

               Carl Gustav Fehrman     1788-1789

     Typ 2:1.     1778     (609546 ex)      sm 62

     Typ 2:2.     1779     (228051 ex)      sm 63

     Typ 2:3.     1780     (281676 ex)       sm 64     även 1780/79

     Typ 2:4.     1781     (17100 ex)        sm 65   

     Typ 2:5.     1782     (115551 ex)      sm 66

     Typ 2:6.     1783     (707208 ex)      sm 67      även 1783/2

     Typ 2:7.     1784     (514437 ex)      sm 68

     Typ 2:8.     1785     (196842 ex)      sm 69

     Typ 2:9.     1786     (50586 ex)      sm 70

     Typ 2:10.     1787     (461472 ex)      sm 71      även 1787/6

     Typ 2:11.     1788     (71463 ex)      sm 72

     Typ 2:12.     1789     (640647 ex)      sm 73

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

En porträttpuns har använts under hela perioden 1778-1790, vilket gör åtsidorna mycket lika. (Foto Aurum 3 resp. MISAB 13)