Typsida – Gustav III – 1/24 Riksdaler/4 Öre sm

(1/24 Riksdaler typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1777     2,77 g     ca 20,5 mm     38,2% silver     slät rand

Upplaga: 1216536 ex

Myntmästare: Olof Lidijn     (mm OL)

Myntgravör:  Gustav Ljungberger

     Typ 1:1.     1777     sm 92

(Foto MISAB 17)