Typsida – Gustav III – 1/24 Riksdaler/4 Öre sm

1/24 Riksdaler typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1777     2,77 g     ca 20,5 mm     38,2% silver     slät rand

Upplaga: 1216536 ex

Myntmästare: Olof Lidijn     (mm OL)

Myntgravör:  Gustav Ljungberger

Sm 92

Vanligt förekommande

(Foto MISAB 17)