Raritetssidan – Karl XIV Johan – Guldmynt

I listan nedan saknas 18 sm-nummer. Detta beror på att dessa, i privat ägo, är kända i fler än 15 exemplar vardera.

4 Dukater

1839                              10 kända ex      sm 3

1841                             3 kända ex       sm 4

2 Dukater

1830                               1 känt ex     sm 6

1836                              15 kända ex     sm 7

1838                               3 kända ex     sm 9

1839                              14 kända ex     sm 10

1842                               4 kända ex     sm 11

1 Dukat

1819                               6 kända ex     sm 14

1820  (1818 års bild)              3 kända ex     sm 15 var

1820  (1820 års bild)              9 kända ex     sm 15

1823                               6 kända ex     sm 18

1824                               2 kända ex     sm 19

1825                              15 kända ex     sm 20

1826                              11 kända ex     sm 21

1829                              15 kända ex     sm 24

1831                              15 kända ex     sm 26

1832                              15 kända ex     sm 27

1833                              11 kända ex     sm 28

1835  (1830 års åtsida)            3 kända ex     sm 30 var

1835                              11 kända ex     sm 30

1836                                0 kända ex     sm 31

1840                                7 kända ex     sm 35