Typsida – Karl XIV Johan – 2 Dukater (Typ 2)

Myntfakta:

Stockholm     1836-1839 och 1842-1843     6,97 g     ca 21,1 mm     97,6% guld

vertikalt räfflad rand

Upplaga totalt: 10430 ex

Myntmästare: Christopher Borg      1836-1837 (mm CB)

                    Alexander Grandinson      1838-1843 (mm AG)

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

Mm CB

     Typ 1:1.     1836     (1500 ex)      sm 7      R  

     Typ 1:2.     1837     (1989 ex)      sm 8 

Mm AG

     Typ 1:3.     1838     (1000 ex)      sm 9      RRR

     Typ 1:4.     1839     (2200 ex)      sm 10      R

     Typ 1:5.     1842     (1546 ex)      sm 11      RRR

     Typ 1:6.     1843     (2195 ex)      sm 12 

De årliga upplagorna redovisas inom parentes

(Foto WAG 72)