Raritetssidan – Karl XIV Johan – 2 Dukater 1836

ex 1. 

kvalitet 01/0

Lars Emil Bruuns samling nr 2183 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –> Mynthandlare Jacques Schulman –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> Virgil Brands bror Horace ärver Berghmans mynt (1926-1950) –>Mynthandlare B.G.Johnsson, St.Louis –> Mynthandlare Adolf Hess, Lüzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Per Mattsson –>?–> Nordlinds auktion nov 2011 –> RF:s samling –> Helsingborgs Mynthandel –>?

(Nordlinds foto)

ex 2. 

kvalitet 01/0

John Holmbloms samling –> Holmberg 136 (1926) –> samling Bonde på Eriksberg –> auktion Bonde 6 (2010) –> Monty Widenius samling (Helsingfors) 

(Foto Bonde 6)

ex 3. 

“choice, brilliant UNC”

George Gunds samling –> Stacks auktion (2007) –>?

(Stacks foto)

ex 4. 

MS 65

Per-Otto Nordins samling –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?–> Sincona 77 (2022) –>?

(Foto Sincona 77)

ex 5. 

vorzüglich/stempelglanz

Dr.Busso Peus Nachfolger auktion oktober 2014 –> WAG 72 (februari 2015) –>?

(Foto WAG 72)

ex 6. 

kvalitet 01/0

Ahlströms lagerlista 51 (1975) –>?–> Künker 283 (2016) –>?

Gemensamma kännetecken mellan Ahlströms och Künkers bilder är få och provenienskedjan vilar helt på det lilla märket på randen, strax till vänster om korset. (Foto Künker 283)

ex 7. 

MS-63 (NGC)

Walter F. Webbs samling –> Louis Eliasbergs samling (1945-2005) –> Stacks auktion (2005) –> Lennart Philipsons samling (2005-2016) –> Stacks Bowers & Pontario auktion (januari 2016) –> R.Jonssons samling –> Helsingborgs Mynthandel –>?

(Begovics foto)

ex 8. 

kvalitet 01

Ahlström 11 (1976) –> bordet –>?

Ett mynt utan kännetecken är ju också ett kännetecken. (Foto Ahlström 11)

ex 9. 

extremly fine

Karl-Erik Schmitz samling (1976-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1990) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 10. 

kvalitet 01, “obetydligt kanthack”

Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 11. 

vorzüglich/vorzüglich-stempelglanz

Galerie des Monnaies (1972) –> Julius Haganders samling (1972-1990) –> Künker 208 auktion Hagander 3 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2016) –> AR:s samling 

Künkers bedömning bör väl betyda 01 på åtsidan och 01/0 på frånsidan, och sedan får man väl dra ner ett halvt steg för att det ska bli riktigt jämförbart med svensk standard. (Foto Hagander 3)

ex 12. 

kvalitet 1+/01

Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?–> Leu 58 (1993) –>?


Om Hirsch Myntkonsortier kan man läsa i Sten Törngrens bok “Mitt liv i Numismatikens underbara värld”. (Foto Stockholms Auktionsverk)

ex 13. 

kvalitet 1+, “plantsfel”

Ahlströms lagerlista 46, 49 och 50 (1973-1975) –> Karl-Erik Schmitz första samling (1975-1976) –> Kristianstadsortens Numismatiska Förenings auktion 24/1 1976 –> Bengt Linsé (?) –>?

Det omtalade plantsfelet hittar man snett ovanför de båda övre sveakronorna. (Kristianstadsortens foto)

ex 14. 

kvalitet 1/1+, “liten kantskada”

Ahlström 33 (1986) –> Håkan Westerlund –>?–> MISAB 34 (2020) –>?

(Foto MISAB 34)

ex 15. 

kvalitet 1/1+ “varit infattad”

Ahlström 36 (1987) –> bordet –>?

(Foto Ahlström 36)

Andra kända försäljningar:

ex. Fröling –> Bokauktionskammaren (1857) –> Meinander

ex. Elliot –> Bukowski 80 (1892) –> Holmberg

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Köpenhamns Museum

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Kristianias Myntkabinett

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1+

ex. Håkan Kinnmark (Moneta) lagerkatalog 10 (1964) kvalitet 1+

ex. Sven Svensson –> SNF 54 (maj 1964)

ex. Numismatisk Orden (april 1976) kvalitet god 01