Typsida – Karl XIV Johan – 1 Dukat (Typ 2)

Myntfakta:

Stockholm     1830-1843     3,48-3,49 g     ca 20,5 mm     97,6% guld     

Diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: 183261 ex

Myntmästare: Christopher Borg      (mm CB)      1830-1837

                   Alexander Grandinson      (mm AG)      1838-1843

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

Typ 2

1830 års myntordning (vikt 3,48 g)

Mm CB

     Typ 2:1.     1830      (5269 ex)      sm 25        

     Typ 2:2.     1831      (3917 ex)      sm 26      R

     Typ 2:3.     1832       (2082 ex)      sm 27      R

     Typ 2:4.     1833       (2310 ex)      sm 28      RR

     Typ 2:5.     1834     (3142 ex)      sm 29 

Typ 3

1835 års myntordning (vikt 3,49 g)

     Typ 3:1a.     1835       1830 års åtsida     (9569 ex)      sm 30      RRR

     Typ 3:1b.     1835     (ingår i 9569 ex ex)      sm 30      R

     Typ 3:2.     1836     (enstaka ex)      sm 31      0 kända ex

     Typ 3:3.     1837     (13255 ex)      sm 32      

Mm AG

     Typ 3:4.     1838     (15057 ex)      sm 33      

     Typ 3:5.     1839     (10459 ex)      sm 34

     Typ 3:6.     1840     (1840 ex)      sm 35      RR

     Typ 3:7.     1841     (12730 ex)      sm 36 

     Typ 3:8.     1842     (29761 ex)      sm 37

     Typ 3:9.     1843     (73870 ex)      sm 38

De årliga upplagorna redovisas inom parentes.

En ny myntordning betyder att målvärden för vikt, diameter och/eller metallinnehåll förändras. En beslutad ändring av någon av dessa parametrar, oavsett storlek, betyder också att man skapar en mynttyp som inte är densamma som före beslutet. 1835 års myntordning för dukaterna innebar att den stipulerade vikten skulle vara 3,49 g i stället för 3,48 g. Den skillnaden är så liten att den faller inom felmarginalen och det är därför inte konstigt att ingen brytt sig om att dela upp 1830-talets dukater i två typer. I den här förteckningen är dock uppdelningen gjord.

Jämförelse mellan 1830 års åtsida och de åtsidor som gjordes därefter. Skillnaden är störst på kanten där den första har pärlor och den andra har taggar. Den andra har heller inte lika utpräglad näsa som 1830 års porträtt har.

Typ 2:3 med mm CB. (Foto Hagander 1)

Typ 3:6 med mm AG. (Foto MISAB 29)