Raritetssidan – Karl XIV Johan – 2 Dukater 1839

ex 1. 

kvalitet 01/0

MISAB 5 (2011) –>?


“Knappt förnimbara hanteringsmärken,för övrigt ett enastående, ocirkulerat exemplar med lätt frostat porträtt. Detta torde vara det vackraste exemplaret på marknaden av detta sällsynta mynt.” (Citat och foto MISAB 5)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Bruun-Rasmussen 820 (2011) –>?

(Foto Bruun-Rasmussen 820)

ex 3. 

MS 65

Axel Andréns samling –> Spink auktion 94 i London 1992 –>?–> Stacks auktion i New York december 1993 –>?

Ringpräglade mynt i hög kvalitet har sällan tydliga kännetecken och det är inte ofta man kan vara så säker på att två bilder föreställer samma som man kan vara denna gång. Skrapmärket på kinden och likaså skrapmärkena till höger om kronan är signifikanta. (Spinks foto)

ex 4. 

kvalitet 01/0, “svaga repor, litet hack”

Israel Berghmans samling –> Appelgren 37 (1917) –> samling Bonde på Eriksberg (1917-2008) –> auktion Bonde 3 (2008) –> Karlskrona Mynthandel –>?

(Foto Bonde 3)

ex 5. 

kvalitet 01, “obetydlig repa”

Harry Glück (1965) –> Per Hellströms samling (1965-1985) –> i sonen Göran Hellströms ägo (1985-2001) –> Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 6. 

kvalitet 01

Hirsch 5 (1977) –>?

(Foto Hirsch 5)

ex 7. 

kvalitet 01, “litet plantsfel”

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Schlasbergs samling, Landskrona –>?–> Ahlström 55 (1997) –>?–> MISAB 34 (2020) –>?

(Foto MISAB 34)

ex 8. 

“fast vorzüglich”

Claes-Olof Algårds samling (-1985) –> Julius Haganders samling (1985-2011) –> auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 9. 

kvalitet 01

Oslo Myntgalleri 6 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2016) –> köpare 101

(Foto Oslo Myngalleri)

ex 10. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 11. 

kvalitet 1+/01

Harry Glück –> Åke Järnums samling (-1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Hirsch Mynthandel –>?–>Ahlström 44 (1991) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 12. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 68 –>?

(Foto Ahlström 68)

ex 13.

kvalitet 1+/01, “hack”

MISAB 33 (2019) –>?–> Heritage NYINC Signature Sale 3106 (2023)

(Foto MISAB 33)

ex 14. 

kvalitet 1+/01)(1+, “obetydliga rispor”

Ahlströms lagerlista 15 (1964) –>?–> Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?–> MISAB 16 (2015) –>?–> MISAB 36 (2021) –>?


Det långa märket bakom porträttet och det lilla på halsen är tydliga kännetecken för detta ex. Ahlströms kvalitetsbedömning var dock 0 och det är väldigt stor skillnad mot Auktionsverkets 1+. Den angivna kvalitén 1+/01)(1+ är MISAB:s (Foto MISAB 16)

Ytterligare försäljningar som kan vara samma som någon av ovanstående exemplar.

ex. Lundberg –> Göteborgs Bokauktionskammare (april 1878)

ex. Bukowski 74 (1892) –> Bukowski

ex. Elliot –> Bukowski 80 (1892) –> Holmberg

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Kinberg

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Bukowski

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Holmberg

ex. dr. K.E.Glas –> Holmberg 83 (1910) kvalitet 1

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1?

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (1926)

ex. Holmberg lagerkatalog 62 (1932) kvalitet 0

ex. Holmberg lagerkatalog 62 (1932) kvalitet 1

ex. Kung Farouk –> Sothebys, London (feb-mars 1954)

ex. Holger Nyström –> Hans Schulmans auktion i New York 1956

ex. Algård –> Ahlström 5 (1974) kvalitet 0

ex. Philea 265 (2008) kvalitet 01 litet plantsfel åtsidan  (Kan vara Svenssons ex, se ovan)