Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Dukat 1832

ex 1. 

kvalitet nära 0

A Hess auktion 256 (1986) –>?

(Foto A Hess 256)

ex 2.

MS 64

Ira & Larry Goldbergs auction 75 (2013) –>?

(Goldbergs foto)

ex 3. 

“vorzüglich”

Künker 191 (2011) –> Ottar Ertzeids samling (2011-2018) –> MISAB 28 (2018) 

(Foto Künker 191)

ex 4.

kvalitet 01, (MS 62)

Österlunds auktion (oktober 1975) –>?–> MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

ex 4. 

“vorzüglich, randfehler”

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Uno Göransson som ombud –> Julius Haganders samling (1970-2011) –> Künker 185, auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 6. 

kvalitet 1+/01 “svaga repor”

Ahlström 33 (1986) –> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk 1991 –>?

(Foto Ahlström 33)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Israel Berghmans samling –> Appelgren 39 (1918) –> samling Bonde på Eriksberg (1918-2008) –> auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 8. 

kvalitet 1+  små repor

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu auktion 34, Luzern (1967) –> Harry Glück –> Åke Järnums samling –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –>?–> Ahlström 43 (1991) –>?–> MISABs webbauktion 7 (2017) –> spade 481

Hess/Leus bild är så dålig att det är omöjligt att med dess hjälp påvisa att myntet är detsamma som på de efterföljande auktionerna. I stället är det en anteckning som Sten Törngren gjort i sin Schnitzkatalog. Enligt honom hade Järnum köpt myntet av “HG, Luzern” vilket med stor sannolikhet betyder att Harry Glück köpte myntet på auktionen i Luzern. Ibland får man inte bättre ledtrådar än så… (Foto MISAB webb 7)

ex 9. 

kvalitet 1+

Ahlström 50 (1994) –> George Tamco –>?–> Heritages auktion 3037 (2015-01-05) –> R.Jonssons samling (2015-2018) –> GR:s samling 

Ibland är identifieringen inte så lätt men det finns en del små tecken som visar att det är samma mynt på båda auktionerna. En liten rispa vid ON i KONUNG, en fläck under T i FOLKETS samt en mörk fläck i pärlranden ovanför K i KÄRLEK. (Foto Heritage auktions)

ex 10. 

kvalitet 1/1+)(1+, “liten repa, plantsfel”

Hirsch 35 (1987) –> Hirsch 39 (1990) –> Hirsch konsortier i Nordbanken (-1993) –> Sten Törngrens samling (1993-2000) –> Spinks 143:1427 (2000) –> Ove Karlssons samling (2000-2020) –> MISAB 35 (2020) –>?

Sten Törngren redogör i sin bok om hur han och Bo Forsell köpte mynt ur Nordbankens konsortier. (Foto MISAB 35)

ex 11. 

kvalitet 1+

Aurum 2 (2006) –> Bengt Svenssons samling (2006-2020) –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> spade 744

(Foto Aurum 2)

ex 12. 

kvalitet 1+

Hirsch 36 (1988) –>?

(Foto Hirsch 36)

ex 13.

kvalitet 1+

Bukowskis webbauktion april 2020 –>?

(Bukowskis foto)

ex 14. 

kvalitet 1/1+ varit hängd

Ahlström 52 (1995) –>?

Ahlström avbildade inte detta ex, men den låga kvalitén tillsammans med det faktum att myntet varit hängt räcker för att vi inte ska blanda ihop det med något annat ex.

ex 15. 

kvalitet 1, kanthack

MISAB 3 (2010) –>?

(Foto MISAB 3)

Andra kända försäljningar:

ex. Bukowski 11 (1884)

ex. Bukowski 116 (1898) –> Hagander ej Julius Hagander

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Göteborgs Museum

ex. Lehnberg –> Bukowski 144 (1902) –> Holmblom –> Holmberg 136 (1926)

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Carl Lundström –> Holmberg 105 (1914) kvalitet 1

ex. Glückstadt (1924)

ex. Schulman 174 (19/1 1931)

ex. Holmberg lagerkatalog 62 (1932) kvalitet 01