Typsida – Karl XIV Johan – 4 Dukater

Myntfakta:

Stockholm     1837-1839, 1841 och 1843     13,94 g     ca 25,5 mm     97,6% guld

Upplaga totalt: 10739 ex

Myntmästare: Christopher Borg      1837 (mm CB)

                    Alexander Grandinson      1838-1843 (mm AG)

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

Mm CB

     Typ 1:1.     1837     (1625 ex)      sm 1      

Mm AG

     Typ 1:2.     1838     (625 ex)      sm 2      S

     Typ 1:3.     1839     (2000 ex)      sm 3      RR

     Typ 1:4.     1841     (2084 ex)      sm 4      RRR

     Typ 1:5.     1843     (4405 ex)      sm 5      

De årliga upplagorna redovisas inom parentes

Typ 1:1 med mm CB (Foto MISAB 30)

Typ 1:2 med mm AG. (Foto MISAB 29)