Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Dukat 1819

ex 1. 

“small scratch in obverse field, otherwise extremly fine”

Bjarne Ahlström –> Åke Järnums samling (-1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Hirsch Mynthandel –>?


Upplagan för dukaterna 1819 ska enligt Tonkin vara 1828 ex vilket är det lägsta för hela Karl XIV Johans regeringsperiod. På bilden kan man se en stampskada kl 4-6 under porträttet samt en stampspricka vid första S i SVERIGES och detta kännetecknar alla kända ex 1819. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att stampen snart gick sönder helt, men faktum är att den användes en del även 1820. Övriga synbara märken är unika för just detta exemplar. (Foto från Schmitz katalog)

ex 2. 

kvalitet 01/0 mycket obetydlig repa

Ahlström 32 (1985) –>?–> Ahlström 53 (1996) –>?


Här på bilden från Ahlström 53 ser man inte dom tidigare nämnda , men på bilden från Ahlström 32 syns dom. Andra märken på bilderna binder dock ihop försäljningarna så att man vet att det är samma exemplar.

ex 3. 

kvalitet 01/0

Ahlström 69 (2004) –>?

(Foto Ahlström 69)

ex 4. 

kvalitet 1+

J.Holmbloms samling –> Holmberg 136 (1926) –> Bondes samling –> auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 5. 

vorzüglich

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowskis auktion 119 (1899) –> Carl Willhelm Burmesters samling (1899-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1966) –> Hirsch 1 (1966) –> Claes-Olof Algårds samling (1966-1978) –>Julius Haganders samling (1978-2012) –> auktion Hagander 4 (2012) –> Norsk samling

(Foto Hagander 4)

ex 6. 

kvalitet 1+/01 “repor”

Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk 22/3 1991 –> Stockholms Auktionsverk 30/9 1991 –>?–> Holmasto 123 (2013) –>?–> MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

Andra kända försäljningar:

ex. Håkan Kinnmark (Moneta) lagerkatalog 6 (1958) kvalitet 01