Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Dukat 1831

ex 1. 

kvalitet 01/0

Ahlström 71 (2004) –>?

(Foto Ahlström 71)

ex 2. 

MS-64 (NGC)

Walter F.Webbs samling –> Louis Eliasbergs samling (1945-2006) –> Stacks (2005) –>?

(Stacks foto)

ex 3. 

“fast stempelglanz”

Claes-Olof Algårds samling –> Julius Haganders samling (1980-2012) –> Künker 219 auktion Hagander 4 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26 (2018)

(Foto Hagander 4)

ex 4. 

kvalitet 01 “randfel, kantskada”

Ahlström 25 (1982) –>?–> Myntgalleriet 3 (1995) –>?

Den omtalade kantskadan ser man i jämnhöjd med Ö i BELÖNING. (Foto Myntgalleriet 3)

ex 5. 

kvalitet 01

Ahlström 36 (1987) –> Hirsch Mynthandel –>?–> Ahlström 68 (2003) –>?

Kännetecknande för detta ex är märkena under hakan på kungen samt det lilla randfelet kl 12 på åtsidan. Syns tydligt på bilderna i båda auktionskatalogerna. (Foto Ahlström 68)

ex 6.

“vorzüglich, kleine kratzer”

Künker 239 (2013) –>?

(Foto Künker 239)

ex 7. 

kvalitet “nära 01”

Norska NF:s auktion 1971 –> Sten Törngrens samling (1971-2000) –> Spinks auktion 2000 –>?–> Aurum 1 (2005) –>?–> Aurum 2 (2006) –>?–> MISAB 16 (2015) –>?

Kännetecknande är repan till höger ovanför kronan, det syns tydligt även på MISAB:s och Spinks bilder. (Foto Aurum 2)

ex 8. 

kvalitet 1+/01

Sunnes samling –>?

(Privat foto)

ex 9. 

kvalitet 1+/01 “obetydlig korrosionsskada på frånsidan”

John Holmbloms samling –> Holmberg 136 (1926) –> samling Bonde på Ericsberg (1926-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2008) –>?–> Oslo Myntgalleri 14 (2018) –>?

(Foto Oslo Myntgalleri 14)

ex 10. 

kvalitet 1+/01

Svea 1 (1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1990) –> J.Pedersens Mynthandel –>?–> Antikören 14 (1993) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 11. 

kvalitet 1+/01

MISAB 13 (2015) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 13)

ex 12.

kvalitet 1+/01, “smärre rispor”

Ove Karlssons samling –> MISAB 35 (2020) –>?–> Heritage NYINC Signature Sale 3106 –>?

(Foto MISAB 35)

ex 13.

kvalitet 1+

Myntkompaniet 21 (2121) –>?

(Foto Myntkompaniet 21)

ex 14. 

kvalitet 1, “varit infattad, polerad”

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –> Algård återköpte –>?–>Antikören 17 (1995) –>?

(Foto Antikören 17)

ex 15.

Österlunds auktion (1977) –>?

(Österlunds foto)

Övriga försäljningar där bild saknas:

ex. John Hedelin –> Göteborgs Bokauktionskammaren (9:e juli 1878)

ex. Bukowski 116 (1898) –> Holmblom

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899)

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) kvalitet 1

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925)

ex. greve Cronstedt –> Boberg 11 (1928) kvalitet 01

ex. Schulman 174 (19/1 1931)

ex. Adolph Hess, Frankfurth am Main, katalog 206 (1931)

ex. Holmberg lagerkatalog 62 (1932) kvalitet 0

ex. Håkan Kinnmark (Moneta) lagerkatalog 6 (1958) kvalitet 01

ex. Sven Svensson –> KMK

ex. Ahlströms lagerlista 41 (1972) –>?–> Ahlström 40 (1989) kvalitet 1/1+ “varit infattad”

Ahlström underlät att visa bild på detta ex vilket är synd. Det kan vara samma som ex 11 här ovan, som enligt beskrivningen varit infattad även den. Poleringen kan ha gjorts mellan Ahlström 40 (1989) och Antikören 17 (1995). Det som talar mot denna hypotes är att Ahlström bedömde ex 11 till kvalitet 1 redan 1974. Det troliga är alltså att detta ex inte är samma som ex 11

ex. Stockholms Auktionsverk (1991) kvalitet 1+/01

Detta var den auktion då Hirsch Mynthandels myntkonsortier såldes. Många bra bilder i den katalogen men detta mynt var dock inte avbildat. Om Hirsch Mynthandels kollaps kan man läsa i Sten Törngrens bok “Mitt liv i Numismatikens underbara värld”.