Raritetssidan – Karl XIV Johan – 4 Dukater 1839

ex 1. 

“fast stempelglanz”

(Hirsch mynthandel (1970) –> Sundelins samling (1970-1990) –> Mynthuset 3 (1990)) –> Hirsch konsortium –> Stockholms Auktionsverk (1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> Künker 196, auktion Hagander 2 (2011) –>?–> Künker 359 (2022) –>?–> Künker 398 (2023) –>?

Första delen av provenienskedjan är inom en parantes eftersom det inte finns något bevis för att det är samma exemplar, Mynthusets bild är för dålig för att man ska kunna avgöra det. Det är dock mycket sällsynt med 4-dukater i denna kvalitet och förmodligen var det Jan Hyllengren (Hirsch Mynthandel) som var köpare på Mynthusets auktion. Efter Hirsch Mynthandels konkurs såldes en stor del av mynten på Stockholms Auktionsverks auktion i mars 1991 och Julius Hagander var givetvis på plats. Man kan läsa mer om Hirsch Mynthandels kollaps i Sten Törngrens bok “Mitt liv i Numismatikens underbara värld”. (Foto Künker 359)

ex 2. 

kvalitet 01/0, “praktexemplar med spegelglans”

J. F. H.  Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> C. W. Burmeisters samling (1899-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1966) –> Hirsch 1 (1966) –>?–> MISAB 10 (2014) –> MM:s samling

Hirsch foto är inte så bra men märket under porträttet syns bra även där. (Foto MISAB 10)

ex 3. 

kvalitet 01/0

Andreas Bernströms samling –> Jacques Schulmans auktion (1928) –>?–> Ahlström 71 (2004) –> MM:s samling (2004-2014) –> Selins Mynthandel –> OF:s samling (2015-2016) –> Ottar Ertzeids samling –> AR:s samling 

(Foto Ahlström 71)

ex 4. 

MS-63 (NGC)

Walter F.Webb –> Louis Eliasbergs samling (1943-2005) –> Stacks auktion (2005) –> Lennart Philipsons samling (2005-2016) –> Stacks Bowers & Pontario auktion (januari 2016) –> Oslo Myntgalleri –> OF:s samling 

(Foto Stacks 2005)

ex 5. 

kvalitet 01, “repor, kantskador”

Ahlström 45 (1992) –>?

(Foto Ahlström 45)

ex 6. 

“almost extremly fine”

Harry Glück –> Åke Järnums samling (-1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> “spade 331” (1990-2017) –>Sincona 38 (maj 2017) –>?

Här är det ett märke på näsvingen som väl får anses vara tydligaste kännetecknet. (Sinconas foto)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Fredrik Elfver –> Aurum 6 (2010) –>?–> Helsingborgs Mynthandel –> GBS samling

En svag repa snett framför kungens haka är väl en av några små kännetecken på detta ex. (Foto Aurum 6)

ex 8. 

kvalitet 1+/01

Israel Berghmans samling –> Appelgren 37 (1917) –> samling Bonde på Eriksberg (1917-2010) –> auktion Bonde 6 (2010) –> Stefan Widegrens samling (2010-2023) –> Künker 380 (2023) –>?

(Foto Künker 380)

ex 9. 

kvalitet 1+ randskada, repa

Ahlström 32 (1985) –>?

Repan framför porträttet ser ju tämligen utmärkande ut på detta ex. (Foto Ahlström 32)

ex 10. 

kvalitet 1+

Ahlström 10 (1975) –>?–> Ahlström 61 (2000) –>?

Detta ex har precis som Schmitz ex ett tydligt märke på näsvingen, dock inte på exakt samma ställe. Däremot råder det ingen tvekan om att Ahlström 10 och 61 är samma ex. (Foto Ahlström 61)

Andra kända försäljningar:

ex. Lundberg –> Göteborgs Bokauktionskammare (april 1878)

ex. Bukowski 20 (1885) –> Hoffman

ex. Elliot –> Bukowski 80 (1892) –> C.J. Nordqvist (1892-1899) –> Bukowski 125 (1899) –> Holmberg

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) kvalitet 0

ex. Collection de M. Ferrari de la Renotiére –> Auktion i Paris (7/3 1923)

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 0

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (1926)