Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Dukat 1820 med 1820 års bild

ex 1. 

kvalitet 01

Hirsch Mynthandel (1972) –> Sandelins samling (1972-1990) –> Mynthuset 3 (1990) –>?

(Foto Mynthuset 3)

ex 2.

kvalitet 01

Ahlström 32 (1985) –>?–> Ahlström 53 (1996) –>?

(Foto Ahlström 32)

ex 3. 

kvalitet 1+/01)(01, “smärre rispor”

Hornung 4 (1974) –>?–> Claes-Olof Algårds samling (1988) –> Julius Haganders samling (1988-2012) –> auktion Hagander 3 (2012) –>?–> MISAB 41:347 (2022) –> Dales samling

Hagander gjorde genom åren många köp direkt ur Algårds samling och detta ex ingick i det som förmodligen var deras sista affär. (Foto Hagander 3)

ex 4.

kvalitet 1+/01, “smärre plantsfel”

Einar Nistads samling –> Frimärkeshuset i Norge auktion (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26 (2018) –> Dales samling (2018-2022) –> MISAB 41:348 (2022) –>?

(Foto Frimärkshuset Norge)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

Hirsch Mynthandel –> Åke Järnums samling (-1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> J.Pedersens Mynthandel –>?–> Antikören 17 (1995) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 6. 

kvalitet 1+/01

Henry Sandins samling (1942) –> Inga Frösell (2007) –> Anders Frösells samling –> MISAB 1 (2009) –> Riibe, Trondheim –>? 

Henry Sandin var Anders Frösells morfar och han avled redan 1942. Samlingen ärvdes då av Sandins dotter Inga Frösell som förvaltade den till sin död 2007 och därefter övergick den i hennes son Anders ägo. Samlingen var från början mycket omfattande men Inga Frösell avyttrade stora delar under sin tid som ägare. (Foto MISAB 1)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

förvärvad 1916 till Bondes samling –> auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 8.

kvalitet 1+

Ahlström 42 (1990) –>?–> Ahlström 49 (1994) –>?–> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 9. 

kvalitet 1/1+

Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?

(Foto Stockholms Auktionsverk)

Andra kända försäljningar:

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmblom

ex. Sven Svensson –> SNF 55 (1964) kvalitet 0