Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Dukat 1835 (1830 års åtsida)

Jämförelsebild

1830 användes en åtsidesstamp med runda pärlor vid randen (bilden till vänster. Från och med 1831 ändrades randen enligt den högra bilden. 1830 års åtsida användes endast 1830 och till viss del 1835. (Bilder från Haganders kataloger)

ex 1. 

kvalitet 01/0

?–> Lars Lundells samling (köpt privat 2003)

(Hasse Nilssons foto)

ex 2. 

kvalitet 01

?–> Ahlström 33 (1986) –>?

När detta ex såldes trodde man att den var unik, men numera känner man till ytterligare några ex. (Foto Ahlström 33)

ex 3. 

kvalitet 01

?–> Per-Otto Nordins samling –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –> Julius Haganders samling (1994-2011) –> auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)