Raritetssidan – Karl XIV Johan – 2 Dukater 1842

ex 1. 

kvalitet 01/0

Nils Nilssons samling –> Holmberg 134 (1925) –> Gunnar Ekströms samling (1925-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?–> Ahlström 65 (2002) –>?


På Ahlströms auktion 65 fanns proveniensen från Ahlström 35 angiven, dock inte Auktionsverket 1991. (Foto Ahlström 65)

ex 2. 

kvalitet god 01

Fredrik Elfver –> Aurum 6 –> AR:s samling

Fläcken på halsen bör ju vara lätt igenkännbar om exemplaret dyker upp igen. (Foto Aurum 6)

ex 3.

“Fast stempelglanz”

Sven Svenssons samling –> SNF 56 (1965) –> Claes-Olof Algårds samling (1965-1973) –> Julius Haganders samling (1973-2011) –> auktion Hagander 2 (2011) –>?

Har kungen prillan inne? Det ser nästan så ut. Ett märke av något slag på överläppen är det i alla fall. (Foto Hagander 2)

ex 4. 

kvalitet 01

?–> Bjarne Ahlström –> Åke Järnums samling (-1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Hirsch Mynthandel –>?–> Ahlström 44 (1991) –> Christian Hamrin –>?

Ahlström angav ingen proveniens vid försäljningen på auktion 44 men repan på skölden lämnar inga tvivel om att det var Schmitz ex som bjöds ut. Det var för övrigt så att de flesta mynt som Hyllengren köpte på Schmitz auktion dök upp igen på Ahlström 44. Förmodligen var det konkursförvaltaren som var inlämnare. (Foto från Schmitz katalog)

Andra kända försäljningar:

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bonnier

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Moberg

ex. Kung Farouk –> Sotheby’s, London (feb mars 1954) –> Berndt Ahlström och Lars Magnus Björkqvist