Typsamlingssidan – Fredrik I – Övriga valörer i silver

4 Mark     Typ 1      1720

(Foto MISAB 15)

4 Mark     Typ 2      1732

(Foto MISAB 5)

4 Mark     Typ 3      1737-1738

(Foto MISAB 6)

2 Mark     Typ 1      1720-1722

(Foto MISAB 6)

2 Mark     Typ 2      1731-1733 och 1736

(Foto MISAB 17)

2 Mark     Typ 3      1733 och 1736

(Foto KMK)

2 Mark     Typ 4      1737

(Foto MISAB 15)

1 Mark     1720-1721

(Foto MISAB 20)

10 Öre     1739-1745 och 1750-1751

(Foto MISAB 12)

5 Öre     Typ 1      1722

FR i monogram

(Foto MISAB 12)

5 Öre     Typ 2      1725

F i spegelmonogram

(Foto MISAB 27)

5 Öre     Typ 3      1729-1733 och 1735-1751

8 F lagda i kors

(Foto MISAB 20)

2 Öre      1732

Provmynt

(Foto från SM-boken)

1 Öre     1720-1737, 1740, 1742, 1743, 1747 och 1749

(Foto MISAB 26)

Reseriksdalrar     Typ 1-5      1731

(Foto MISAB 17)

Kastmynt     Typ 1

Kröningen 1720 (2 Mark)

(Foto MISAB 4)

Kastmynt     Typ 2

Drottningens begravning 1741 (2 Mark)

(Foto MISAB 12)

Kastmynt     Typ 3

Kungens begravning 1751 (2 Mark)

(Foto Aurum 6)