Raritetssidan – Karl X Gustav – Silvermynt

Riksdalervalörer

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
2 Riksdaler165413endast off.saml.14
1 Riksdaler165414a2 varianter
båda ganska vanliga
15a

Reguljära 2 Mark

ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
2 Mark typ 1utan år152 varianter
båda fler än 15 ex
16
2 Mark typ 2utan år16ganska vanlig17
2 Mark typ 2165617ganska vanlig18
2 Mark typ 2165718fler än 15 ex19a
2 Mark typ 21657kraftigt
varierade
sveakronor
4 kända ex19b
2 Mark typ 21658mm GW19ganska vanlig20a
2 Mark typ 21658glödghakar19endast off.saml?20b
2 Mark typ 2165920ganska vanlig21
2 Mark typ 2166021ganska vanlig22

1 Mark

ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
1 Mark typ 1utan årCAROLVS227 kända ex23
1 Mark typ 2utan årCAROLUS234 Kända ex24
1 Mark typ 21656244 kända ex25
1 Mark typ 21658256 kända ex26

1 Öre

ÅrTypVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1 Öre typ 11654lejon
på glob
mm upptill26minst 25 ex27a
1 Öre typ 11654domm nedtill4 kända ex27b
1 Öre typ 21654ingen
glob
mm upptill27minst 25 ex28a
1 Öre typ 21654domm nedtill6 kända ex28b
1 Öre typ 21655do28ganska vanliga29
1 Öre typ 21656domm upptill29ganska vanliga30
1 Öre typ 21657do30ganska vanliga31
1 Öre typ 21659doglödghakar31a7 kända ex32a
1 Öre typ 21659doutan mm31b3 kända ex32b
1 Öre typ 21659domm GW31c14 kända ex32c
1 Öre typ 21660do32ganska vanliga33

Kastmynt till kungens kröning 1654

ÅrtalVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
2 Mark typ 1aböjt33aminst 25 ex34a
2 Mark typ 1bdo18,33 g
(piedfort)
33b1 känt ex?34b
2 Mark typ 2:1raktCAROLVS3413 kända ex
2 Mark typ 2:2doCAROLUS8 kända ex  34c
2 Mark typ 3do351 känt ex35

Kastmynt till drottningens kröning 1654

Gamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
2 Mark3611 kända ex36

Kastmynt till änkedrottningens begravning 1655

Gamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
4 Mark1 känt ex37
2 Mark37sällsynt38

Kastmynt till konungens begravning 1660

VariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Multipelriksdalrar3 1/6 Rd12 kända ex39a
Multipelriksdalrar3 5/8 Rdunik på KMK39b
1 Riksdalerpärlring
slutet parerskydd
1 känt ex40a
1 Riksdalerkrans
öppet parerskydd
384 kända ex40b
2/3 Riksdalerpärlring
slutet parerskydd
10 kända ex41a
2/3 Riksdalerkrans
öppet parerskydd
39ganska vanlig41b
1/3 Riksdalertext på
7 rader
40minst 25 ex42
1/3 Riksdalertext på
6 rader
41minst 25 ex43