Typsida – Karl X Gustav – Kastmynt (typ 8-9)

Änkedrottningens begravning

Myntfakta:

Stockholm     1655     ca 10,2 g     29,5-31 mm     75,0% silver    

Upplaga: 1500 ex

Myntmästare:  Michael Hack    

Gravör:  Petter Michelsson

Typ 8     4 Marks vikt (20,14 g)     sm–     unik?

Typ 9     2 Marks vikt (ca 10,2 g)     sm 37     S

(Foto MISAB 7)