Typsida – Karl X Gustav – Kastmynt (typ 1-6)

Konungens kröning

Myntfakta:

Stockholm     1654     29,5-31 mm    

5 Dukater     ca 17 g     97,2% guld     upplaga: 60 ex

2 Mark     ca 10,3 g     75,0% silver     upplaga 2250 ex

Myntmästare:  Michael Hack    

Gravör:  Petter Michelsson

5 Dukater     Axelrem

     Typ 1:1.     böjt årtal     sm 10      RRRR

     Typ 2:1.     rakt årtal     sm 11      1 unikt ex i Uppsala

5 Dukater     Armskenor och bröstplåt

     Typ 3:1.     5 nitar på bröstplåten     sm 12          1 unikt ex på KMK

2 Mark     Axelrem

     Typ 4:1.     böjt årtal     sm 33      

     Typ 5:1.     CAROLVS, rakt årtal     sm 34      R

     Typ 5:2.     CAROLUS, rakt årtal     sm 34     RR

2 Mark     Armskenor och bröstplåt

     Typ 6:1.     ros på bröstplåten     sm 35          RRRR

Det graverades 8 åtsides- och 10 frånsidesstampar till kröningsmynten, för användning på både 5 Dukater och 2 Mark. Hur många som blev använda till 5-dukaterna är omöjligt att veta eftersom det är så få ex kvar, men på 2-markerna blev nog alla representerade. Porträtten med armskenor och bröstplåt anses graverade efter kröningen vilket medför att man får anta att typ 3:1 och 6:1 är efterpräglingar.

Typ 1:1 med svängt årtal. Samma stampar har även använts till 2 Mark av typ 4:1. (Foto KMK)

Typ 2:1 med rakt årtal. (Foto Uppsala myntkabinett)

Typ 3:1 som den presenterades i Leif Janssons och Bengt Hemmingssons lilla skrift om “Svenska Kast- och Minnesmynt 1607-1818” (1975). Förmodligen en efterprägling eftersom åtsidesstampen anses vara graverad efter kröningen.

Typ 5:1 med CAROLVS och rakt årtal. (Foto MISAB 28)

Typ 5:2 med CAROLUS och rakt årtal. Detta porträtt med enbart nitar vid axeln är det mest orginella av de 8 som graverades till kröningen. (Foto Ahlström 62)

Typ 6:1. Fotot av det enda kända exemplaret av ett kastmynt med porträtt typ 2 är tyvärr mycket dåligt och därför har samma stampkombination komponerats ihop av två tydligare myntbilder. Exemplaret ska alltså ha en ros på bröstplåten och det speciella mönster på kronringen som bilden visar. (Foto MISAB 29 och Ahlström 16)