Typsida – Karl X Gustav – 1 Riksdaler 1654

Myntfakta:

Stockholm     1654     28,77 g     42-44 mm     87,8% silver

Upplaga:  3877 ex

Myntmästare:  Michael Hack     (mm “glödhakar”)

Gravör:  Johann Rethe

Typ 1:1a     1654       mm med stjärnor        sm 14a      

Typ 1:1b     1654       mm utan stjärnor        sm 14a     

Mm “glödhakar” sitter längst upp i frånsidans omskrift. På bilden är det omgivet av stjärnor, men det finns en variant där stjärnorna saknas. Varianterna är ungefär lika vanligt förekommande. (Foto MISAB 15)