Typsida – Karl X Gustav – 1 och 2 Riksdaler 1654

Myntfakta:

Stockholm     1654     28,77 g     42-44 mm     87,8% silver

Upplaga:  3877 ex

Myntmästare:  Michael Hack     (mm “glödhakar”)

Gravör:  Johann Rethe

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
2 Riksdaler165414unik på KMK
1 Riksdaler typ 1a1654stjärnor vid mm15a14aganska vanlig
1 Riksdaler typ 1b1654utan stjärnor15a14aganska vanlig

Mm “glödhakar” sitter längst upp i frånsidans omskrift. På bilden är det omgivet av stjärnor, men det finns en variant där stjärnorna saknas. Varianterna är ungefär lika vanligt förekommande. (Foto MISAB 15)