Raritetssidan – Karl X Gustav – 2 Mark 1654 (kröningen)

CAROLVS och rakt årtal

ex 1.

kvalitet 01/0

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –>?

(Foto Hirsch 1)

ex 2.

kvalitet 01

Auktion i Schweiz 1997 –> Sten Törngrens samling (1997-2000) –> Spink 143 (2000) –> åter till Törngren –> Ove Karlssons samling

(Foto Spink 143)

ex 3.

kvalitet 1+/01, “unik(?) variant med 2 bågar i kronan”

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16:138 (1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1990) –> Kristianstads ortens NF:s auktion Schmitz 3:436 (1990) –> Sten Törngrens samling (1990-2012) –> MISAB 7 (2012) –>?

Förutom ovan nämnda bågar är även kronan i övrigt annorlunda. Frånsidan saknar även punkt i årtalet. (Foto Ahlström 16)

ex 4.

kvalitet 1+/01

Ahlström 12 (1976) –>?–> Östermalms Mynthandel –>?–> Myntkompaniet 10 (2016) –> Nils-Unos samling

(Foto Myntkompaniet 10)

ex 5.

kvalitet 1+/01, “rengjord”

Ahlström 23 (1981) –>?–> Rune Larssons Mynthandel, Borås –> Erik T:s samling

(Privat foto)

ex 6.

kvalitet 1+/01, “repor, obetydliga kanthack”

Rut Holméns samling –> MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

ex 7.

kvalitet 1+

Ahlström 14 (1977) –>?

(Foto Ahlström 14)

ex 8.

kvalitet 1+

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 9.

kvalitet 1+

Künker 211 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 28 (2018) –> Hasse W:s samling

(Foto MISAB 28)

ex 10.

kvalitet 1+

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16:139 –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1989 –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “liten repa”

MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 12.

kvalitet 1/1+, “varit hängd”

Ahlström 34 (1986) –>?–> Ahlström 54 (1996) –>?

(Foto Ahlström 54)

ex 13.

kvalitet 1/1?, “repor/uppgravering, kraftig korrosion”

MISAB 16 (2015) –>?

(Foto MISAB 16)