Typsida – Karl X Gustav – 2 Mark – Typ 1

Axelrem

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1654)     10,40 g     29,5-31 mm     75% silver

Upplaga:  8400 ex

Myntmästare:  Michael Hack     (mm “glödhakar”)

Gravör:  Johann Rethe

Typ 1:1a.     CAROLVS     sm 15      

Typ 1:1b.     CAROLUS     sm 15var

varianter

Typ 1:1a med CAROLVS GVSTAVUS. (Foto MISAB 20)

Typ 1:1b med CAROLUS GUSTAVUS. (Foto MISAB 10)