Raritetssidan – Karl X Gustav – 2 Mark 1654 (kröningen)

Porträtt med armskenor och bröstplåt

ex 1.

Carl Forklands samling (1981) –>?

Myntet visades i frågespalten i Myntkontakt 4-5 (1981) och bilden kommer också därifrån. Var myntet finns nu är okänt. Som synes nedan har båda stamparna använts på andra 2 Mark, men myntet är unikt i den här kombinationen.

Jämförelse:

En konstruerad bild som visar att åtsidan använts till 2 Mark utan år, och frånsidan till kastmyntet typ 1. (Foto MISAB 29/Ahlström 16)

ex. Uppsala UMK

Till att gravera Uppsalas exemplar har andra stampar använts till båda sidor. (Foto från SM-boken)