Typsida – Karl X Gustav – Kastmynt (typ 13-14)

Diameter 32 mm (minsta storleken)

Myntfakta:

Stockholm     1660     ca 8,7 g     ca 32 mm     75,0% silver    

upplaga 3980 ex

Myntmästare:  Göran Wagner    

Gravör:  Petter Michelsson

Typ 13     7 textrader     sm 40

Typ 14     6 textrader     sm 41

Enligt gällande myntordning stipulerades riksdalervikten till ca 28,8 g vilket ger 9,6 g för tredjedelen. Medelvikten på kvarvarande exemplar ligger dock på endast 8,7 g. Det är inte känt varför samtliga exemplar faktiskt har för låg vikt för den valör de ska gälla för.

Typ 13 med 7 textrader. (Foto MISAB 12)
Typ 14 med 6 textrader. (Foto MISAB 12)