Raritetssidan – Karl X Gustav – 2 Mark 1654 (kröningen)

CAROLUS

ex 1.

kvalitet 01/0

Ahlström 58 (1998) –> PG Carlssons samling –>?

(Foto Ahlström 58)

ex 2.

kvalitet 01/0

MISAB 6 (2012) –> PJ Holmbergs samling

(Foto MISAB 6)

ex 3.

kvalitet 01/0

Bernhard Olofssons samling (1946) –> Gustav W. Anderssons samling –>?–> Anders Kihlbergs samling –> MISAB 38 (2020) –>?

Den svagare texten i provenienskedjan är osäker eftersom Olofssons bild är så dålig. Centreringen och kvalitén stämmer dock väl in. (Foto MISAB 38)

ex 4.

kvalitet 01)(01/0

Sten Törngrens samling –> Spink 143 (2000) –>?–> MISAB 12 (2014) –> Nils-Unos samling

(Foto MISAB 12)

ex 5.

kvalitet 01

Mynthusets auktion oktober 1989 –>?

(Mynthusets foto)

ex 6.

kvalitet 1+

Hirsch 11 (1979) –>?–> Svea 7 (1980) –>?

(Foto Svea 7)

ex 7.

kvalitet 1+, varierat porträtt

Ahlström 62 (2000) –> Thord Lunds samling –>?

(Foto Ahlström 62)

ex 8.

kvalitet 1+, “kanthack, rispa”

MISAB 9 (2013) –>?

(Foto MISAB 9)

ex 9.

kvalitet 1/1+)(1+

MISAB 29 (2018) –> Nils-Unos samling (2018-2021) –> J.Elofssons samling (2021-2022) –> Fenris samling

(Foto MISAB 29)