Typsida – Karl X Gustav – Kastmynt – Drottningens kröning

Myntfakta:

Stockholm     1654     ca 10,2 g     29,5-31 mm     75,0% silver    

upplaga 1500 ex

Myntmästare:  Michael Hack    

Gravör:  Petter Michelsson

Gamla sm 36

Nya sm 36

R

En variant av frånsidan finns där punkterna före och efter texten saknas. (Foto Ahlström 14)