Typsida – Karl X Gustav – Kastmynt (typ 7)

Drottningens kröning

Myntfakta:

Stockholm     1654     ca 10,2 g     29,5-31 mm     75,0% silver    

upplaga 1500 ex

Myntmästare:  Michael Hack    

Gravör:  Petter Michelsson

Typ 7:1     1654     sm 36     RR 

En variant av frånsidan finns där punkterna före och efter texten saknas. (Foto Ahlström 14)