Typsida – Karl X Gustav – Kastmynt (typ 10)

Konungens begravning (största storleken)

Myntfakta:

Stockholm     1660     ca 78,5 g     ca 72 mm     75,0% silver    

upplaga 210 ex

Myntmästare:  Göran Wagner    

Gravör:  Reinhold Krull

Typ 8:1     1660     sm–      R

Enligt Bengt Hemmingsson i SNT 1:2005 så skulle valören på den största storleken av begravningsmynten vara 3 och 1/6 Riksdaler, och de skulle präglas till vikten 6 lod (78,7 g). Enligt gällande myntordning motsvarar dock 6 lod endast ca 2,75 Riksdaler och ingen förklaring ges på varför valören inte skulle motsvara silvervärdet. Två ex med ännu lägre vikt (64,22 g resp. 74,54 g) är kända och dessa får man förmoda härrör från senare präglingar.

(Österlunds foto)