Typsida – Karl X Gustav – 2 Mark – Typ 2

Axelskenor och bröstplåt

Myntfakta:

Stockholm     1654-1660     10,40 g     29,5-31 mm     75% silver

Upplaga okänd

Myntmästare:  Michael Hack 1654-1657     (mm “glödhakar”)

                         Göran Wagner 1658-1660     (mm GW)

Gravörer:  Petter Michelson och Reinhold Krull

ÅrMmVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 2:1utan årglödghakar1716ganska
vanlig
Typ 2:21656do1817ganska
vanlig
Typ 2:3a1657do19a18ganska
vanlig
Typ 2:3b1657dokraftigt
varierad
gravörstil
19bRRR
Typ 2:4a1658GW20a19ganska
vanlig
Typ 2:4b1658glödghakar20b19endast
off.saml?
Typ 2:51659GW2120ganska
vanlig
Typ 2:61660do2221ganska
vanlig

Typ 2:1 som saknar årtal men som präglades 1654-1655. Mm “glödhakar”. (Foto MISAB 13)

Typ 2:5 med årtalet 1659. Mm GW. (Foto MISAB 10)