Typsamlingssidan – Karl X Gustav – Reguljära mynt

10 Dukater            1654

Präglad med stamparna till 1 Riksdaler

(Foto från SM-boken)

1 Dukat      Typ 1      1654-1655

Delad omskrift

(Foto Ahlström 64)

1 Dukat      Typ 2      1654-1658 och 1660

Obruten omskrift

(Foto Hagander 2

1 Riksdaler            1654

(Foto MISAB 15)

2 Mark      Typ 1      utan år (1654)

Axelrem

(Foto MISAB 10)

2 Mark      Typ 2      utan år och 1656-1660

Armskenor och bröstplåt

(Foto MISAB 13)

1 Mark      Typ 1      utan år (1654)

Axelrem

(Foto MISAB 15)

1 Mark      Typ 2      1654-1656 och 1658

Armskenor och bröstplåt

(Foto MISAB 9)

1 Öre      Typ 1      1654

Lejon på glob

(Foto MISAB 20)

1 Öre      Typ 2      1654-1657 och 1659-1660

Fristående lejon

(Foto MISAB 28)

Plåtmynt

8 Daler sm            1656-1659

(Foto från sm-boken)

4 Daler sm            1656-1658

(SM-bokens foto)

2 Daler sm            1657-1659

(Foto från SM-boken)

1 Daler sm            1655-1660

(Foto från SM-boken)

Rundmynt i koppar

1/4 Öre      Typ 1-2      1654-1660

(Foto MISAB 13)